De Groene Jongens

Den haag
21-09-2023

Prinsjesdag 2023 en de subsidie-ontwikkelingen voor 2024

Prinsjesdag 2023 en de subsidieontwikkelingen voor 2024

Deze week vond het weer plaats; Prinsjesdag. De dag waarop het demissionaire kabinet de Rijksbegroting en Miljoenennota voor 2024 presenteert. De grootste focus van deze Prinsjesdag lag op armoedebestrijding. Maar wel wordt er weer meer geld beschikbaar gesteld voor verduurzaming in de bouw en industrie.

Dit is goed nieuws als jij opzoek bent om je gebouw te verduurzamen! Bij de Groene Jongens bieden we voornamelijk advies voor DUMAVA en de MIA/VAMIL. Er zijn nog veel andere opties voor subsidies maar in dit nieuwsbericht lichten we de aankondigingen op Prinsjesdag met betrekking tot deze twee subsidies even toe.

De MIA/VAMIL-regeling

De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu investeringen (VAMIL) zijn subsidieprogramma’s voor ondernemers die fiscale voordelen willen behalen bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technologieën. Beide regelingen zijn onlangs met 5 jaar verlengd na een positieve evaluatie. Het kabinet heeft aangekondigd dat het budget voor MIA vanaf 2024 met € 48 miljoen zal stijgen en vanaf 2025 jaarlijks met € 50 miljoen zal toenemen. Vanaf 2027 zal het budget verder worden verhoogd om tegemoet te komen aan een groeiend aantal aanvragen als gevolg van de klimaat- en energietransitie en inflatie.

Interessant is ook dat vanaf 1 januari 2025 beleggingsinstellingen met een fiscale beleggingsinstelling-status (fbi-status), die momenteel geen belasting betalen over hun winst en in Nederlands vastgoed investeren, dit niet meer rechtstreeks kunnen doen. Ze worden dan behandeld zoals andere bedrijven en moeten belasting betalen. Dit beleid heeft tot doel een eerlijker belastingbehandeling van vastgoedinkomsten te bevorderen. Dit betekent wel dat deze beleggers nu mogelijk kunnen profiteren van de MIA-regeling.

Hijskranen

DUMAVA

De overheid blijft zich inzetten voor de verduurzaming van bestaand vastgoed. In de komende jaren zal aanzienlijk meer subsidie beschikbaar komen voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, bekend als DUMAVA. Voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is tot 2030 een bedrag van €1,9 miljard gereserveerd. Daarnaast zal de overheid de komende twee jaar aanzienlijk meer uitgeven aan de ISDE-regeling, met betrekking tot investeringen in warmtepompen, zonnepanelen en/of zonneboilers voor bestaande gebouwen.

Wat zijn de mogelijkheden voor mijn duurzaamheidsproject?

Zoals al eerder aangegeven, er zijn veel meer opties voor subsidies waar jou project misschien voor in aanmerking kan komen. Hiernaast vind je informatie over de MIA/VAMIL en de DUMAVA regelingen. Onduidelijk of deze bij jou passen of geïnteresseerd naar de opties voor andere subsidies? Neem even contact met ons op!

Bekijk hier meer nieuws: