De Nieuwe Lunet

Circulair kleedkamergebouw

 

Locatie: Utrecht

Looptijd: 2018-2020

Uitvoering en Realisatie: 2019

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

In samenwerking met: Van Zoelen, agNOVA architecten, Lomans Amersfoort

Opdracht DGJ: EPC, MPG en GPR Gebouw

Functie: Kleedkamergebouw

 

Circulair ontwerp en GPR Gebouw

In Utrecht Lunetten wordt een nieuw, circulair kleedgebouw ontwikkeld, bestaande uit vijf grote kleedkamers, vijf standaard kleedkamers en diverse aanvullende ruimten. Gezien de beperkte milieu footprint, uitbreiding van het aantal kleedkamers en de nieuwste KNVB-normen, wordt het kleedgebouw in twee bouwlagen geprojecteerd. De grote uitdaging van dit project is om binnen de grenzen van het terrein en het budget, een all-electric, circulair en energie-neutraal gebouw te realiseren. Circulair betekent onder meer zoveel mogelijk gebruik maken van de materialen uit bestaande bouw of het toepassen van nieuwe constructies en materialen welke in de toekomst eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Vanuit de politieke ambities van de Gemeente Utrecht is dit project aangewezen als pilot om circulair bouwen te ontwikkelen. Het nieuw te bouwen kleedgebouw komt op sportpark Lunetten in Utrecht. Sportpark Lunetten is een kleinschalig sportpark op een relatief centrale plek in de stad aan Olympus 9-11 in de wijk Lunetten.

Het bestaande kleedgebouw met zes kleedkamers, enkele bergingen, technische ruimte en scheidsrechter ruimten zijn aangevuld met twee portable cabins, welke ook ingericht zijn als kleedruimte. De nieuwbouw met tien kleedkamers conform de nieuwste KNVB-normen inclusief bijbehorende ruimten heeft naar verwachting een netto vloeroppervlak van circa 590 m2, verdeeld over twee bouwlagen. De uitdaging zit in  het creatief en innovatief optimaliseren van het en de materialisatie zo veel mogelijk circulair in te vullen.

De Gemeente Utrecht streeft naar een zeer duurzaam en circulair kleedgebouw en stelt hier hoge eisen aan. Als gevolg van de voorbeeldfunctie van de gemeente, vereist de opdrachtgever dat de nieuwbouw qua energie verbruik voldoet aan de gestelde eisen t.a.v. een Energie Neutraal Gebouw. Bovendien dient er volgens de laatste versie van de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR Gebouw) op alle thema’s  energiezuinigheid, materiaalgebruik, binnenmilieu, circulariteit, gebruikskwaliteit en  toekomstwaarde) minimaal een gemiddelde minimale score van 8,2 behaald. Bovendien dient aangetoond te worden dat het gebouw  voldoet aan de Milieu Prestatie Gebouw (MPG) eis. Voor de bovenstaande onderdelen is De Groene Jongens verantwoordelijk.