De Nieuwe Lunet

Circulair kleedkamergebouw

 

Locatie: Utrecht

Looptijd: 2018-2020

Uitvoering en Realisatie: 2019

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

In samenwerking met: Van Zoelen, agNOVA architecten, Lomans Amersfoort

Opdracht DGJ: EPC, MPG en GPR Gebouw

Functie: Kleedkamergebouw

 

Circulair ontwerp en GPR Gebouw

In Utrecht Lunetten is een nieuw, circulair kleedgebouw ontwikkeld. Gezien de beperkte milieu footprint, uitbreiding van het aantal kleedkamers en de nieuwste KNVB-normen, wordt het kleedgebouw in twee bouwlagen geprojecteerd. De grote uitdaging van dit project is om binnen de grenzen van het terrein en het budget een all-electric, circulair en energie-neutraal gebouw te realiseren. Circulair betekent onder meer zoveel mogelijk gebruik maken van de materialen uit bestaande bouw of het toepassen van nieuwe constructies en materialen welke in de toekomst eenvoudig hergebruikt kunnen worden. De Groene Jongens ziet dit als een hele mooie uitdaging en is daarom bij het project aangehaakt.

Vanuit de politieke ambities van de Gemeente Utrecht is dit project aangewezen als pilot om circulair bouwen te ontwikkelen. De uitdaging zit in het creatief en innovatief optimaliseren van het ontwerp en de materialisatie zo veel mogelijk circulair in te vullen. De Gemeente Utrecht streeft naar een zeer duurzaam en circulair kleedgebouw en stelt hier hoge eisen aan. Als gevolg van de voorbeeldfunctie van de gemeente, vereist de opdrachtgever dat de nieuwbouw qua energieverbruik voldoet aan de gestelde eisen t.a.v. een Energie Neutraal Gebouw. Bovendien dient er volgens de laatste versie van de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR Gebouw) op alle thema’s  energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) minimaal een gemiddelde score van 8,2 te worden behaald. Bovendien dient aangetoond te worden dat het gebouw  voldoet aan de Milieu Prestatie Gebouw (MPG) eis. De Groene Jongens heeft zowel het GPR traject als de MPG berekening mogen uitvoeren en daarmee maken we onze eigen stad weer een stukje groener en toekomstbestendig.