De Groene Jongens

GPR Gebouw groen gebouw met planten
20-02-2024

Hoe verkrijgt mijn project een GPR Gebouw certificering?

Eerder vertelde we al meer over wat GPR Gebouw is en hoe het gebruikt kan worden maar hoe ziet een GPR traject er eigenlijk uit? In dit artikel vertellen we je meer over de invulling van het GPR traject om van een duurzame ambitie tot certificering te komen.

Wat is GPR Gebouw?

Voordat we ingaan op het traject, laten we kort herhalen wat GPR Gebouw inhoudt. GPR Gebouw is een meetinstrument dat de duurzaamheid van een gebouw beoordeelt op vijf belangrijke thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Deze methode biedt waardevolle inzichten in duurzaamheidsprestaties en stimuleert de ambitie om steeds hogere duurzaamheidsnormen te behalen. Dankzij gestandaardiseerde methoden en prestatie-indicatoren kunnen gebouwen via GPR Gebouw-certificering worden erkend voor hun duurzame kenmerken, wat tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar duurzaamheid in de Nederlandse bouwsector.

Fases binnen de GPR Gebouw certificering

Het verkrijgen van een GPR Gebouw certificering verloopt in verschillende fases: de Quickscan, de Expert – Ontwerpfase, en de Expert – Opleverfase. Laten we deze fases nader bekijken.

GPR Quickscan

De Quickscan vormt de eerste stap in het traject naar een GPR Gebouw certificering. Tijdens deze fase komen de opdrachtgever, het bouwteam en eventuele adviseurs samen om de duurzaamheidsambities van het project te bespreken. Het doel is om een helder beeld te krijgen van de gewenste duurzaamheidsprestaties en om de eerste ontwerpideeën te toetsen aan de GPR meetlat. Hierbij wordt gekeken naar de vijf thema's van GPR Gebouw: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Op basis van deze analyse wordt bepaald of het voorlopige ontwerp voldoet aan de gestelde duurzaamheidsambities. Indien nodig worden adviezen gegeven over mogelijke verduurzamingsmaatregelen die kunnen worden opgenomen in het ontwerp.

GPR Expert – Ontwerpfase

Als ervoor wordt gekozen om een certificering te verkrijgen is de volgende stap het GPR Expert traject/ In de ontwerpfase worden de definitieve duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld in samenwerking met de opdrachtgever, het bouwteam en eventuele andere betrokken partijen. Hierbij worden de benodigde maatregelen geïdentificeerd en geïntegreerd in het ontwerp. Dit kan variëren van het optimaliseren van de energieprestaties tot het gebruik van duurzame materialen en het creëren van een gezond binnenklimaat. Tijdens deze fase blijft de GPR Expert nauw betrokken om te waarborgen dat de duurzaamheidsdoelstellingen op de juiste wijze worden geïmplementeerd. Alle relevante documentatie, inclusief berekeningen en ontwerpbeslissingen, wordt verzameld in een gebouwdossier dat dient als basis voor het aanvragen van het certificaat.

GPR Expert – Opleverfase

In de GPR Expert – Opleverfase wordt de focus verlegd naar de daadwerkelijke realisatie van het project. Dit omvat regelmatige controles op de bouwplaats om te verifiëren of de bouwwerkzaamheden conform het ontwerpcertificaat worden uitgevoerd. Tijdens deze fase worden eventuele afwijkingen ten opzichte van het ontwerp gedocumenteerd en geanalyseerd. De GPR Expert beoordeelt de voortgang van het bouwproces, stelt vragen aan de opdrachtgever en verzamelt bewijsmateriaal in de vorm van foto's en rapportages. Deze informatie wordt toegevoegd aan het gebouwdossier ter ondersteuning van de certificeringsprocedure.

Certificering

Na afronding van de bouwwerkzaamheden wordt het volledige gebouwdossier overgedragen aan een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor voor een grondige evaluatie. Deze assessor beoordeelt of het project voldoet aan de vereisten voor een GPR Gebouw certificering op basis van de verzamelde documentatie en het uitgevoerde bouwproces. Indien aan alle criteria is voldaan, wordt het GPR Gebouw certificaat toegekend als erkenning voor de duurzame prestaties van het gebouw.

GPR Gebouw logo

Wat is jouw GPR ambitie?

De Groene Jongens biedt ondersteuning bij het realiseren van jouw doelen. Daarom is het mogelijk om alleen de Quickscan uit te voeren zonder verdere stappen te ondernemen om een inzicht te krijgen in de mogelijkheden zonder meteen een volledig traject te doorlopen.

Als GPR Expert kunnen wij GPR gebouw certificering trajecten uitvoeren. Deze certificeringsmethode is geschikt voor het verduurzamen van nieuwbouw utiliteitsgebouwen waarbij utiliteitsgebouwen bestaan uit; kantoorpanden, winkels en gebouwen met industriefunctie. Wil je meer weten over de GPR? Neem dan ook vooral een kijkje op onze dienstenpagina over GPR Gebouw!

Krijg advies van een GPR expert

Stefan is de GPR-Expert en GPR-Assessor bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom een GPR Gebouw certificering? Neem dan contact op met Stefan.

stefan@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Samen vinden we de beste verduurzamingsoplossingen

Stefan Kramer

Bekijk hier meer nieuws: