De Groene Jongens

quickscan diensten
03-05-2024

5 Redenen waarom een Quickscan belangrijk is voor Duurzaam Bouwen

5 Redenen waarom een Quickscan belangrijk is voor Duurzaam Bouwen

In Nederland is de focus op duurzaamheid in de bouwsector de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Certificeringssystemen zoals GPR en BREEAM bieden bedrijven een gestructureerde aanpak om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen en te verbeteren.

Het traject om tot certificering te komen kan tijdrovend zijn en kosten met zich meebrengen. Ook is er vaak een ambitieniveau in verband met eventuele subsidies die verkrijgbaar zijn maar, hoe je daar komt en of het wel mogelijk is is nog onduidelijk. Om dit probleem op te lossen bieden wij een quickscan aan! In dit artikel vertellen we je hier meer over.

Wat is een quickscan?

Het doel van een quickscan is om snel inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van een gebouw op het gebied van duurzaamheid, evenals mogelijke verbeterpunten. Door vroeg in de ontwerpfase aan te haken, kunnen we toetsen hoe het voorlopig ontwerp scoort en of hiermee de ambitie haalbaar is. Als dat niet het geval is, adviseren wij welke verduurzamingsmaatregelen er in het ontwerp opgenomen dienen te worden om wel deze score te kunnen behalen. Een quickscan geeft je dus inzicht in de duurzaamheidsprestaties van het project en geeft je meer zekerheid om de ambitiescore te behalen.

Stappen voor het uitvoeren van een quickscan

Inventarisatie

Na het opnemen van contact stellen wij een offerte op met een overzicht van de diensten. Daarnaast verzamelen we alle benodigde documenten en plannen we een gebouwopname op locatie in.

Berekeningen

Na het onderzoeken van alle benodigde documenten worden de berekeningen gemaakt van de huidige score doormiddel van de BREEAM, GPR of WELL tool.

Verbetermaatregelen

In overleg met de opdrachtgever selecteren we verschillende verbetermaatregelen. Bij het selecteren van deze maatregelen wordt er een afweging gemaakt op basis van haalbaarheid, situatie, staat van onderhoud en levensduur.

Varianten

Op basis van de geselecteerde maatregelen wordt er een regulier verbeterscenario en een ambitieus verbeter scenario samengesteld. Deze varianten worden vervolgens doorgerekend in de Assessment tool.

Rapportage

We leveren een rapportage aan van hoge kwaliteit op basis van de uitkomsten van de berekeningen. Zo krijg jij duidelijk inzicht in welke verduurzamingsmaateregelen er genomen moeten worden.

Voordelen van een Quickscan

  • Het biedt een gestructureerde aanpak voor het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen.
  • Het identificeert snel gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn, waardoor deze vroeg in het ontwerpprocess kunnen worden geïntegreerd.
  • Het helpt bij het stellen van realistische doelen en ambities voor duurzaamheidscertificering die aansluiten bij de specifieke behoeften van jouw project.
  • Door eerst een quickscan uit te voeren, bespaar je kosten doordat de verbetermaatregelen vroeg worden geïdentificeerd en geïmplementeerd in het ontwerpproces, waardoor dure herstelwerkzaamheden worden vermeden.
  • Het uitvoeren van een quickscan creëert meer zekerheid om te voldoen aan je gestelde duurzaamheidsambities en in aanmerking te komen voor subsidies.
Energiebesparing

Wat is jouw ambitie?

De Groene Jongens biedt ondersteuning bij het realiseren van jouw doelen. Daarom is het mogelijk om alleen de Quickscan uit te voeren zonder verdere stappen te ondernemen. Aan de andere kant kan het ook voorkomen dat er geen ambitie is om verbeteringen door te voeren; in dat geval kan direct met de Expertfase worden gestart zonder eerst een Quickscan te doen.

Als expert van de duurzaam gebouwde omgeving kunnen wij BREEAM-NL, GPR Gebouw en WELL trajecten uitvoeren. Deze certificeringsmethodes zijn geschikt voor het verduurzamen van bestaande en nieuwbouw utiliteitsgebouwen.

Ben jij geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vooral contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?

Bekijk hier meer nieuws: