De Groene Jongens

BREEAM-NL v5 vs BREEAM-NL v6
06-06-2024

BREEAM-NL v5 vs BREEAM-NL v6: Wat zijn de grootste veranderingen?

BREEAM-NL v5 vs BREEAM-NL v6: Wat zijn de grootste veranderingen?

BREEAM In-Use is een internationale certificeringsmethode om de duurzaamheidsprestaties van de gebouwde vastgoed vast te leggen. De standaard van ‘duurzame gebouwen’ verschuift met de tijd door nieuwe innovaties en wet- en regelgeving. Daarom is BREEAM-NL v5 vervangen voor de nieuwe versie BREEAM-NL v6. Wat zijn de grootste veranderingen?

De certificeringsmethode moet in blijven spelen op deze veranderingen in de samenleving om bovenwettelijk en daarmee ambitieus te blijven. Alleen op deze manier kan de gebouwde omgeving steeds duurzamer worden vormgegeven om zo, bijvoorbeeld, de doelstellingen uit het Akkoord van Parijs na te streven. In 2021 heeft er daarom een grote update plaatsgevonden in de BREEAM In-Use tool, van versie V5 naar versie V6.

Veranderingen BREEAM-NL v5 ten opzichte van BREEAM-NL v6

Richtlijnen en normen zoals NTA 8800 bieden inzicht in mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren. Dit draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering en het betaalbaar houden van energie. Dit onderdeel bestaat uit twee sub onderdelen:

Marktfactoren

Een van de veranderingen in versie V6 ten opzichte van eerdere versies is dat er in V6 beter ingespeeld wordt op marktfactoren, zoals de behoefte om BREEAM In-Use te koppelen aan andere certificerings- en rapportagesystemen.

Leegstaande ruimtes

Een ander voorbeeld is dat er nu de mogelijkheid is opgenomen om aan te kaarten dat een gebouw leegstaande ruimtes bevat. Dit is ingevoerd om ervoor te zorgen dat een nauwkeurige energiebenchmark kan worden berekend.

Resilience en Recources

Een derde verandering is dat de thema’s ‘Material’ en ‘Waste’ zijn vervangen door ‘Resilience’ en ‘Resources’. BREEAM erkent dat bestendigheid een steeds belangrijker onderdeel is van duurzaam bouwen. Deze categorie beoordeeld het beleid en beheer van alle fysieke of klimaatgerelateerde risico's voor het gebouw. Resources combineert nu maatregelen uit de thema’s Material en Waste, omdat de circulaire economie in de afgelopen een enorme vlucht heeft genomen in de bouwsector. Nu kunnen er dus aangescherpte maatregelen worden geformuleerd, omdat de duurzaamheidsprestaties nog verder te verbeteren.

Aankomende veranderingen

Kortom, de BREEAM In-Use certificeringsmethodiek wordt eens per zoveel jaar herzien en aangescherpt om deze aan te laten sluiten bij innovaties, veranderingen en doelstellingen van de overheid, markt en samenleving. Alleen door de norm van duurzaam vastgoed steeds verder te verleggen, is het mogelijk om internationale akkoorden na te leven.

BREEAM-NL logo

Wat is jouw BREEAM-NL ambitie?

De Groene Jongens biedt ondersteuning bij het realiseren van jouw doelen. Daarom is het mogelijk om alleen de Quickscan uit te voeren zonder verdere stappen te ondernemen. Aan de andere kant kan het ook voorkomen dat er geen ambitie is om verbeteringen door te voeren; in dat geval kan direct met de Expertfase worden gestart zonder eerst een Quickscan te doen.

Als BREEAM Expert kunnen wij BREEAM-NL In-Use certificeringtrajecten uitvoeren. Deze certificeringsmethode is geschikt voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen en woningen waarbij utiliteitsgebouwen bestaan uit; kantoorpanden, winkels en gebouwen met industriefunctie. Wil je meer weten over de BREEAM scores? Neem dan ook vooral een kijkje op onze dienstenpagina over BREEAM-NL In-Use!

Krijg advies van een BREEAM expert!

BREEAM-NL adviseur bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom BREEAM-NL certificering? Neem dan hieronder contact op met Remy.

remy@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Bekijk hier meer nieuws: