De Groene Jongens

Temperatuuroverschrijding berekening
08-11-2023

Grote update van de circulariteitssoftware BCI Gebouw

Grote update van de circulariteitssoftware BCI Gebouw

Vanaf 31 oktober krijgt de circulariteitssoftware BCI Gebouw een grote update. Als partner en gecertificeerd BCI-Expert geven we inzicht in wat BCI precies is en wat er allemaal berekend kan worden door de nieuwe update! 

Wat is BCI eigenlijk? 

BCI staat voor de Building Circularity Index© en is een wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk getest meetinstrument om de circulaire potentie van een nieuw of bestaand gebouw te bepalen. BCI Gebouw brengt verschillende erkende meetmethoden voor milieu impact en circulariteit samen in één integrale tool waarmee de mogelijkheden voor hergebruik en circulariteit van vastgoed kan worden vastgesteld. Dit instrument draagt bij aan een van de belangrijkste doelen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie: namelijk het meetbaar maken van circulariteit, om bewustwording te creëren bij de samenleving als geheel. Terwijl andere meetinstrumenten zich voornamelijk richten op het gebruik van grondstoffen en materialen, biedt BCI Gebouw ook inzicht in hoe gemakkelijk een gebouw gedemonteerd kan worden. 

Wat kun je meten met de tool van BCI Gebouw?

De MPG geeft je inzicht in de totale milieubelasting van de toe te passen materialen van een gebouw. De MPG-berekening is verplicht voor nieuwbouwwoningen en kantoorgebouwen met een bruto vloeroppervlakte (BVO) van 100 m2 of groter. Het is een methode om de milieubelasting van materialen over de levensduur van een gebouw te kunnen meten en objectief uit te kunnen drukken in een score uitgedrukt in Euro per m2/per jaar. Bij de bepalingsmethode voor de MPG wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten in kengetallen voor emissies en grondstoffen zijn verwerkt. Hoe lager de MPG-score, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

De MKI is een single-score indicator uitgedrukt in euro’s. Het voegt alle relevante milieueffecten van een product samen in één enkele score van milieukosten die de milieu schaduwkosten van het product of project aantoont. 

De Embodied Carbon, ookwel de MPG-2 genoemd, neemt naast de impact van de bouwmaterialen ook de CO2 impact van de productie van de gebouw materialen enonderdelen, inclusief het bouwproces. Dit is in lijn met het Paris Proof-protocol van DGBC en NIBE. 

De construction stored carbon (CSC) is de mate van opgeslagen CO2 in (biobased) bouwmaterialen, die daarmee onttrokken is aan de atmosfeer. Het geeft (rekenkundig) inzicht voor projectinvesteringen en aanbestedingen. CSC berekent de CO2 opslag over een periode van bijvoorbeeld 100 jaar. 

Global Warming Potential-indicator (GWP), geeft inzicht in de CO2-uitstoot voor de bouw. Dit is vervolgens opgesplitst in verschillende fases. 

De tool geeft inzicht in het percentage van materialen dat een biobased of non-virgin herkomst heeft. Biobased materialen zijn bouwmaterialen gemaakt van dierlijk materiaal of van schimmels, planten, bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden. Non-virgin materialen zijn materialen die al eerder gebruikt of verwerkt zijn. Dit zijn bouwmaterialen die een tweede leven krijgen in een nieuw project. 

Losmaakbaar ontwerpen en bouwen kent verschillende voordelen. Een gebouw wordt tijdens de levensduur onderhouden, om de kwaliteit van de toegepaste productenen daarmee het gebouwte waarborgen. Losmaakbare producten zijn gemakkelijker te onderhouden, waardoor onderhoudskosten dalen. Deze nieuwe formule toont op een eerlijke manier het gedrag van de losmaakbaarheid van het product, waarbij de zwakste schakel het zwaarst meetelt. 

In de BCI-methodiek wordt van ieder product in een bouwwerk bepaald hoe circulair het materiaalgebruik is. Dit is de MCI (Material Circularity Index) en wordt eveneens uitgedrukt in een percentage tussen de 0% (volledig lineair) en 100% (volledig circulair). Binnen de MCI wordt er onderscheid gemaakt tussen de herkomst van materialen, het toekomstscenario van materialen en de levensduur van materialen. 

BCI Gebouw brengt verschillende erkende meetmethoden voor milieu-impact en circulariteit samen in één score, de BCI-score. De BCI score wordt bepaald door rekening te houden met de verantwoorde herkomst van het materiaal, het toekomstscenario van het materiaal ende losmaakbaarheidhiervan. De wegingsfactor van alle producten binnen een gebouw wordt gevormd door de MKI. De circulariteitsprestatie van het materiaal De BCI score wordt uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%, waarbij 0% volledig lineair is en 100% volledig circulair. 

eco design of the modern interior. Real living tree indoor. 3d concept

Materialenpaspoort 

Een materialenpaspoort is een gedocumenteerde registratie van de samenstelling van een bouwwerk of bouwmateriaal. Het verschaft een overzicht van de gebruikte materialen, hun oorsprong en hoe ze zijn verwerkt in het bouwproject. Dit paspoort biedt inzicht in de aard en hoeveelheid van materialen die zijn geïntegreerd in een gebouw, evenals hun bestemming na het einde van de levensduur van het bouwwerk.

In de recente update van BCI Gebouw zijn diverse databases geïntegreerd en slim gekoppeld, waardoor ze naadloos met elkaar communiceren en de gegevensinvoer vereenvoudigen. Deze omvatten de Nationale Milieudatabase (NMD), de NIBE/EPIC Database en de Alba Concepts Losmaakbaarheidsdatabase.

Het materialenpaspoort is officieel erkend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en kan worden overgedragen tussen licentiehouders gedurende de volledige levensduur van het bouwwerk. Dit maakt het mogelijk om informatie bij te houden over onderhoud en renovatie-inspanningen.

Wat zijn de mogelijkheden voor mijn duurzaamheidsproject?

Als BCI-Expert en partner van BCI gebouw voeren we de bovenstaande berekeningen voor jou project uit om zo bij te dragen aan jouw duurzame ambities. Bij de Groene Jongens bieden we ook de mogelijkheid om een materialenpaspoort op te stellen voor hun bouwprojecten. Dit paspoort geeft niet alleen inzicht in de gebruikte materialen, maar biedt ook kansen om deze materialen op een circulaire manier te gebruiken. Door te weten welke materialen er zijn gebruikt, kan er gericht worden gezocht naar mogelijkheden om deze materialen te hergebruiken of te recyclen. Hierdoor wordt de levensduur van de materialen verlengd en wordt er minder afval geproduceerd. Daarnaast beiden we ook advies aan de hand van een Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) berekening en een hieruit volgende routekaart. Daarin worden de stappen beschreven die nodig zijn om te werken naar een concrete doelstelling en een duurzame toekomst Klik hieronder voor meer informatie over onze diensten.

De informatie van dit artikel komt onder andere van van duurzaamgebouwd.nl. Kijk voor meer informatie op de website van BCI Gebouw en DGBC.

Bekijk hier meer nieuws: