De Groene Jongens

Windmolens
24-10-2023

Krapte op het net vraagt om een zorgvuldige aanpak

Na jaren van promotie van opwekking uit hernieuwbare energiebronnen, het gasvrij maken van nieuwbouwprojecten en elektrische voertuigen doet een struikelblok zich in toenemende mate voor: netcongestie. Door de toenemende vraag aan elektriciteit bereikt het elektriciteitsnetwerk zijn capaciteit, met alle gevolgen van dien.

Wat zijn de gevolgen van netcongestie?

De gevolgen van de krapte op het net kunnen worden opgemerkt door bestaande netgebruikers en nieuwe netgebruikers. Zo zijn de aansluitvergoedingen en transportkosten voor elektriciteit in de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld; afhankelijk van jouw aansluiting kunnen deze kosten oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Ook nieuwe netgebruikers staan voor grote uitdagingen. Door de krapte op het net kan vaak hoogstens een kleinzakelijke 3 x 80 ampère aansluiting worden verkregen, dit kan onvoldoende zijn voor jouw project. Aanvragen voor grotere aansluitingen worden op wachtlijsten geplaatst die op kunnen lopen tot enkele jaren.

Tot slot is de businesscase van zonnepanelen sterk veranderd: de vergoeding voor terug levering van stroom aan het net is verlaagd voor bestaande netgebruikers, en terug levering van stroom voor nieuwe netgebruikers is vaak niet mogelijk. Hierdoor wordt het nóg belangrijker zelf opgewekte elektriciteit volledig te gebruiken.

De kaart hiernaast, is te vinden op capaciteitskaart.netbeheernederland.nl Deze weergeeft voor heel Nederland waar de regionale netbeheerders voldoende transportcapaciteit op het elektriciteitsnet is om duurzame stroom te vervoeren en waar minder of geen ruimte meer is op het net.

Netcongestie

Wat kan ik doen voor mijn (nieuwbouw)project?

Het flexibel maken van je elektriciteitsverbruik, zodat de netaansluiting optimaal gebruikt kan worden! Vaak wordt de capaciteit van de netaansluiting slechts op een enkel moment op de dag benaderd, terwijl het overige deel van de dag voldoende capaciteit beschikbaar is. Maar hoe kan jij jouw elektriciteitsverbruik flexibel gemaakt worden?

Het slim inregelen van gebouwinstallaties of begrenzen van laadpalen voor elektrische voertuigen kan het piekvermogen al drastisch verlagen. Is dit echter niet voldoende? Een batterijopslagsysteem, in combinatie met (extra) zonnepanelen, kan een grote bijdrage leveren aan het optimaliseren van het elektriciteitsverbruik.

Nieuwbouwprojecten staan echter voor een grote uitdaging: hoe kan je nu al weten wat uw elektriciteitsverbruik is, als de eerste steen nog gelegd moet worden?

Zonnepanelen - BENG berekeningen

Wat kan De Groene Jongens voor jou betekenen?

Jarenlange ervaring met gebouwinstallaties stelt De Groene Jongens in staat het verbruikspatroon inzichtelijk te maken op basis van het elektriciteitsgebruik van het gebouw en de gebruikers. Hiermee worden eventuele overschrijdingen van de netcapaciteit nauwkeurig in kaart gebracht en kan maatadvies worden gegeven over het aanbrengen van een batterijopslagsysteem of (extra) zonnepanelen.

Geïnteresseerd in onze diensten? Of meer willen weten over onze werkwijze? Neem even contact met ons op!

Bekijk hier meer nieuws: