De Groene Jongens

NBC
13-07-2023

Heropbouw van NBC Congrescentrum!

Op woensdag 7 september 2022 was het NBC Congrescentrum getroffen door een grote brand en genoodzaakt om tijdelijk de deuren te sluiten. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een nieuwe evenementenlocatie! De Groene Jongens heeft eigenaar Justin van Hooijdonk geïnterviewd over de plannen en visies voor het nieuwbouwgedeelte. “We willen graag duurzaam en toekomstbestendig bouwen om ervoor te zorgen dat we de komende 20 jaar een aantrekkelijke locatie hebben”. De Groene Jongens helpt hier aan mee door een verkennend onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van het behalen van een GPR-certificaat en de uitgangspunten om een subsidiabele GPR-score te behalen. Hiervoor moet NBC een 8,0 halen voor de nieuwbouw ontwikkeling om beoordeeld te worden door de RVO als een ‘Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw’.

Waarom kiezen jullie ervoor om duurzaam te bouwen?

“De evenementenbranche staat niet bekend als de meest duurzame branche. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid energie, water, materialen en transport dat tijdens een evenement worden gebruikt. We vinden echter dat wij als evenementenlocatie het voortouw moeten nemen om evenementen zo duurzaam mogelijk te faciliteren. De keuze om duurzaam te bouwen was daarom snel gemaakt.” Daarnaast is er een verandering in de evenementenbranche te zien sinds de coronapandemie. Dit heeft invloed op de bouwtekeningen van het nieuwbouwgedeelte. “Na corona zien we meer ‘micro’ events. In plaats van langere, meerdaagse evenementen zien we kleinere en kortere evenementen. Ook is er meer ruimte voor ontspanning aanwezig in onze vernieuwde locatie”. 

GPR-gebouw scan

Om de duurzaamheid te kunnen beoordelen heeft de Groene Jongens een GPR-quickscan uitgevoerd. Bij een quickscan wordt er gekeken naar de huidige gebouwtekeningen en installaties om het gebouw te kunnen beoordelen op vijf thema’s; energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het thema energie wordt beoordeeld met behulp van een BENG-berekening om zo de energieprestatie van het gebouw in kaart te brengen. Bij het thema milieu wordt een groot deel van de score bepaald door de milieuprestatie van het gebouw (MPG). Ook wordt hierbij de circulariteit van de materialen en het groen oppervlak op de kavel meegenomen. Bij het thema gezondheid wordt er gekeken naar het comfort voor de gebruikers van het gebouw door het akoestisch comfort, de luchtkwaliteit, thermisch comfort, licht- en luchtkwaliteit te beoordelen. Gebruikskwaliteit omvat de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en de technische kwaliteit van het gebouw. Ten slotte wordt er gekeken naar de toekomstwaarde waarbij de toekomst van het gebouw wordt beoordeeld op (klimaat) adaptiviteit en belevingswaarde. “Wij waren nog niet bekend met de GPR-gebouw scan maar zijn erg verrast! Het is een handige certificeringsmethodiek om te laten zien aan opdrachtgevers dat zij een evenement organiseren op een zeer duurzaam gebouwde locatie Echt alle aspecten worden meegenomen in een GPR-scan, van de lijm waarmee het tapijt wordt gemonteerd tot het akoestisch materiaal in het dak.”

Door het hanteren van een brede aanpak en verschillende concepten, worden alle onderdelen van het gebouw beoordeeld. Hieruit komt een puntentelling voort waarbij het gebouw per onderdeel op een schaal van 1-10 kan scoren. Dit is de duurzaamheidsscore van het gebouw.

Vervolgtraject

Het NBC Congrescentrum is goed op weg om de 8,0 te behalen! Na de GPR-quickscan heeft het NBC besloten om ook het expert-traject bij ons te gaan doorlopen, waarbij wij maatregel voor maatregel helpen om de juiste stappen te zetten richting het behalen van de certificering. “We vinden de samenwerking superfijn! Ondanks dat wij niet thuis zijn in de bouwsector, biedt de Groene Jongens veel ondersteuning en maakt het proces veel grijpbaarder en begrijpelijk.”

Bekijk hier meer nieuws: