De Groene Jongens

xr:d:DAGCeoMKsLU:5,j:2996444600181305330,t:24041512
15-04-2024

Routekaart naar een succesvol BREEAM certificaat

Routekaart naar een succesvol BREEAM certificaat

In een eerder artikel legde we uit wat BREEAM certificaat is en wat het belang is van dit duurzaamheidscertificaat voor nieuwbouw en bestaande bouw. In dit artikel vertellen we je meer over welke stappen er zijn om tot deze BREEAM-NL In-Use certificering te komen; van jou ambitie tot aan het behalen van het certificaat. Met behulp van een duidelijke infographic leggen we alle stappen uit.

BREEAM-NL is een internationale certificeringsmethode die gericht is op duurzaamheid, gezondheid, kostenbesparing en toekomstbestendigheid.  De BREEAM-NL methode is specifiek gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. Net als bij GPR Gebouw worden zowel nieuwbouw- als bestaande bouwprojecten bij BREEAM-NL beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM-NL biedt inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestaties en het beheer van gebouwen. 

Het BREEAM-NL certificeringsproces bestaat uit twee hoofdfasen die doorgaans in volgorde worden doorlopen. De eerste fase is de Quickscan, die tot doel heeft de huidige score van het gebouw te bepalen en mogelijke verbeteringen te identificeren. De tweede fase, de Expertfase genaamd, heeft als doel de BREEAM-NL berekeningen te ondersteunen met bewijsmateriaal en tekstuele verantwoording. Hieronder worden beide processen nader toegelicht.

De BREEAM certificaat Quickscan

De BREEAM-NL Quickscan is ervoor bedoeld om inzicht te krijgen welke verduurzamingsmogelijkheden er genomen moeten wordne om een bepaalde BREEAM-NL score te behalen. De Quickscan is vooral explorerend en bestaat uit de volgende 5 stappen; 1) Inventarisatie, 2) Berekeningen, 3) Verbetermaatregelen, 4) Varianten en 5) Rapportage;

BREEAM certificaat Quickscan

De BREEAM certificaat Expertfase

Na de Quickscan kan ervoor worden gekozen om een BREEAM Expertfase uit te voeren. Dit is nodig om uiteindelijk de BREEAM-NL In-Use certificering te behalen. Deze fase is uitgebreider dan de Quickscan en bestaat uit de volgende 9 stappen;

BREEAM certificaat Expertfase

Succesvolle trajecten

Door op bovenstaande wijze onze projecten te doorlopen hebben we verschillende BREEAM-NL projecten afgerond. Benieuwd welke projecten wij hebben afgerond? Klik hieronder op de verschillende afgeronde projecten: 

BREEAM-NL logo

Wat is jouw BREEAM-NL ambitie?

De Groene Jongens biedt ondersteuning bij het realiseren van jouw doelen. Daarom is het mogelijk om alleen de Quickscan uit te voeren zonder verdere stappen te ondernemen. Aan de andere kant kan het ook voorkomen dat er geen ambitie is om verbeteringen door te voeren; in dat geval kan direct met de Expertfase worden gestart zonder eerst een Quickscan te doen.

Als BREEAM Expert kunnen wij BREEAM-NL In-Use certificeringtrajecten uitvoeren. Deze certificeringsmethode is geschikt voor het verduurzamen van bestaande utiliteitsgebouwen en woningen waarbij utiliteitsgebouwen bestaan uit; kantoorpanden, winkels en gebouwen met industriefunctie. Wil je meer weten over de BREEAM scores? Neem dan ook vooral een kijkje op onze dienstenpagina over BREEAM-NL In-Use!

Krijg advies van een BREEAM expert!

BREEAM-NL adviseur bij De Groene Jongens. Ben jij geïnteresseerd in advies rondom BREEAM-NL certificering? Neem dan hieronder contact op met Remy.

remy@degroenejongens.nl

+31 85 773 4229

Bekijk hier meer nieuws: