Looptijd: 2021

Basisschool 't Ronde

Locatie: Uilenhoeve 39, te Leusden
Opdrachtgever: StudioWA!
Taak: Haalbaarheidsstudie & duurzaam installatieontwerp
Gebouwfunctie: Basisschool

In opdracht van StudioWA! heeft De Groene Jongens een definitief installatietechnisch ontwerp ontwikkeld en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de renovatie van de basisschool ‘t Ronde in Leusden. Hierbij is inzicht gegeven in verschillende duurzame gebouwconcepten, waarbij het comfort van de verschillende opties is gesimuleerd en berekend. Deze concepten liepen uiteen van relatief beperkte verduurzamingsmaatregelen tot een volledig gasloze en energie neutrale concepten. Door het aanbieden van deze verschillende concepten met verschillende energie- en comfortprestaties heeft basisschool ‘t Ronde heeft door vroegtijdig inzicht gekregen in de mogelijkheden van verduurzaming gepaard met verschillende kostenplaatjes. Door de inzichten die de EPC-variantenstudie heeft gecreëerd, heeft ’t Ronde bewust kunnen kiezen voor het meest ambitieuze plan met betrekking tot verduurzamingsmaatregelen.

Tijdens de voorlopig ontwerp (VO)-fase zijn de gekozen maatregelen van de haalbaarheidsstudie door De Groene Jongens in detail uitgewerkt en ingetekend in de nieuwe plattegronden. Vervolgens zijn principeschema’s, berekeningen en technische omschrijvingen verder doorontwikkeld in de definitief ontwerp (DO)-fase. Deze zorgen ervoor dat op basis van deze stukken bouwkundige en installatietechnische partijen de juiste blauwdrukken hebben om de renovatie van ’t Ronde uit te voeren.

De Groene Jongens zet zich primair in voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit uitgangspunt wil DGJ dan ook zo optimaal mogelijk uitgewerkt zien bij basisschool ‘t Ronde. Naast een energiezuinig gebouw betekent dit voor gebouwen met een onderwijsfunctie dat een gezond en prettig binnenklimaat wordt gerealiseerd. En het eindresultaat mag er zijn! Door te kiezen voor verschillende biobased materialen en innovatieve technieken ziet de toekomst er voor ’t Ronde weer rooskleurig uit en geeft de school een uitstekend voorbeeld van duurzame, energieneutrale bouw voor de nieuwe generatie.