Marienburg Soest

Marienburg

 

Locatie: Soest

Looptijd: 2017 – 2019

Uitvoering: 2019

Opdrachtgever: Woonzorg Nederland

In samenwerking met: agNOVA, Lomans Amersfoort

Opdracht DGJ: Ontwerptraject

Functie: Woonzorgcentrum

 

Ontwerptraject

Woonzorg Nederland is bezig met het opwaarderen en verduurzamen van de verscheidene woonzorgcomplexen. Zo ontstond in Soest de vraag om een verbeterslag te slaan bij woonzorcentrum Mariënburg in Soest. De gebouwen Mariënhorst en Mariënheuvel worden gerenoveerd naar een B-label. Daarnaast is gevraagd een installatieontwerp te maken voor een nieuw verpleegtehuis in het Mariënburg complex. Met dit advies zijn en nodige kaders geschetst om tot dit resultaat te komen en het is tot een Definitief Ontwerp uitgewerkt, alvorens het door een installateur tot een werkelijk uitvoeringsontwerp is uitgevoerd.

De Groene Jongens heeft de kaders grotendeels uitgezet door verscheidene berekeningen uit te voeren, waarmee het energieverbruik en het comfortniveau van het nieuwe verpleegtehuis inzichtelijk zijn geworden. Naar aanleiding hiervan zijn de installatietechnische uitgangspunten geschetst  om tot een duurzaam en comfortabel verpleegtehuis te kunnen komen.